Objednávky

Storno objednávky

Povinnosti predávajúceho

Povinnosti kupujúceho

Ceny tovaru

Platobné podmienky

Dodacie podmienky a poplatky

Termín dodania

Výmena tovaru

Záručné podmienky

Reklamácia

Odstúpenie od zmluvy

Ochrana osobných údajov

 

 

 

Prevádzkovateľom internetového obchodu svetkoni.com je spoločnosť:

Pro Equus s r.o.
Vajanského 11
929 01 Dunajská Streda
Slovenská republika
IČO: 46 033 475
DIČ: 2023204645
IČ DPH: SK 2023204645

Kontaktný e-mail: svetkoni@svetkoni.com


(ďalej len predávajúci)


Kupujúci je osoba (spoločnosť), ktorá si vybrala a zaplatila za služby alebo tovar na stránkach www.svetkoni.com Kupujúci musí v objednávke, resp. pri registrácii presne a pravdivo uviesť adresu doručenia, prípadne iné kontaktné údaje. Objednávka je príkazom pre predávajúceho na realizáciu objednaného, zaplateného tovaru od predávajúceho. Všetky objednávky podané a odsúhlasené prostredníctvom webportálu svetkoni.com sú záväzné.

 

1. Objednávka
Podmienkou uskutočnenia objednávok nie je vaša registrácia do systému.


Tovar si môžete objednať nasledovne:

 

 

Objednávky uskutočníte tak, že si prostredníctvom nákupného košíka vyberiete tovar, následne prejdete k pokladni, kde si zadáte spôsob doručenia a spôsob platby a odošlete objednávku. Po odoslaní objednávky obdržíte kópiu objednávky e-mailom. (potvrdenie o prijatí objednávky do systému nie je považované za záväzné). Do 2 pracovných dní Vám bude potvrdené či Vami vybraný tovar je dostupný a to buď telefonicky alebo elektronickou poštou. V prípade, že tovar nie je momentálne na sklade, budete o tejto skutočnosti bezodkladne informovaný. Predávajúcim potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany.

 

1.1 Storno objednávky

Kupujúci má právo bez udania dôvodu stornovať objednávku do 24 hodín od objednania, a to prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky. Takúto storno objednávku považujeme za zrušenú. Pri zrušení objednávky je potrebné uviesť Vaše meno, e-mail a popis objednaného tovaru. V prípade zrušenia objednávky neúčtujeme žiadne penále ani iné poplatky. V prípade stornovania už potvrdenej objednávky môže predávajúci uplatniť právo na náhradu vzniknutej škody až do výšky 30% stornovanej sumy.

Predávajúci má právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

 • objednávka neobsahuje minimálne základné obsahové náležitosti a nie je možné ju vybaviť
 • tovar sa už nevyrába resp. nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila jeho cena. V takomto prípade bude predávajúci kontaktovať kupujúceho aby našli spoločne riešenie tejto sitácie.
 • bez uvedenia dôvodu ak kupujúci má voči predávajúcemu finančné záväzky, alebo ak nebolo možné kontaktovať sa s kupujúcim.

 


2. Povinnosti predávajúceho
Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru, tak ako bolo uvedené v čase objednávky, na základe objednávky kupujúceho za dohodnutú cenu. Tovar, ktorý vyhovuje normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR. Tovar, ktorý bude vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy. Ku každej objednávke bude priložená faktúra, ktorá slúži zároveň ako záručný list.
Nezodpovedáme za:
Oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou a kuriérskou službou. Oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa. Za poškodenie zásielky zavinené poštou a kuriérskou službou. Výber tovaru kupujúcim. Ak po prevzatí zásielky zákazník zistí, že tovar už má. Takýto tovar nemôžeme považovať za oprávnenú reklamáciu.

 

3. Povinnosti kupujúceho
Kupujúci sa zaväzuje:
Objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov. Pokiaľ je doručená zásielka poškodená, kupujúci spíše pri preberaní tovaru reklamáciu s doručovateľom a bezodkladne o tejto skutočnosti informuje predávajúceho.
Zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.

 

4. Ceny tovaru
Ceny uvedené v našom internetovom obchode sú platné v čase objednania tovaru. Všetky ceny uvedené na stránkach sú konečné, vrátane DPH. Ceny neobsahujú dopravné náklady. Platnosť nového cenníka začína dňom jeho zverejnenia na internetovej stránke. Zmena cenníka nemá žiaden vplyv na skôr potvrdené objednávky, pokiaľ nie je uvedené inak.

 

5. Platobné podmienky
Za objednaný tovar cez svetkoni.com môžete zaplatiť:

 • dobierka – dobierková služba Slovenskej pošty, kuriérska služba UPS
 • bankovým prevodom - na základe faktúry ( bude zaslaná na e-mailovú adresu )

U stálych zákazníkov ponúkame možnosť odberu na faktúru s dohodnutou dobou splatnosti.

 

6. Dodacie podmienky a poplatky
Pri objednávke tovaru nad 100 EUR s DPH - dodanie Slovenskou poštou,

pri objednávke tovaru nad 200 EUR s DPH - dodanie kuriérskou službou UPS,

neplatíte žiadne poplatky za poštovné, balné alebo dobierku.

 

Možnosti dodania tovaru na Slovensko:

 

 • Kuriér (UPS) –  6,65 EUR (+1,65 EUR v prípade dobierky) - tovar Vám bude dodaný nasledujúci pracovný deň po jeho odoslaní priamo ku Vašim dverám
 • Slovenská pošta – 3,60 EUR (+1,20 EUR v prípade dobierky) - tovar Vám bude dodaný do 3 pracovných dní po jeho odoslaní

 

7. Termín dodania
Dodacia lehota je najneskôr do 4 týždňov po obdržaní objednávky. Tento termín je však hraničný, zvyčajne tovar dodáme do 5 pracovných dní. V prípade ak tovar potrebujete do určitej doby, je dobré uviesť dátum, aby sme Vám mohli objednávku vybaviť v čo najkratšom čase.
V prípade, že objednaný tovar nebude možné zaslať podľa vyššie uvedenej dodacej lehoty, oznámime Vám predpokladaný termín dodania. V tom prípade si však vyžiadame vaše odsúhlasenie. Ak Vám uvedený termín nebude vyhovovať, máte možnosť stornovať objednávku. Dodacia lehota môže byť primerane k okolnostiam predĺžená, ak je omeškanie spôsobené okolnosťami nami nezavinenými.

 

8. Výmena tovaru
Pokiaľ nie ste so zakúpeným tovarom spokojný, jednoducho nám ho do 14 pracovných dní od prevzatia zásielky zašlite späť na našu adresu. Tovar bude vymenený po vzájomnej dohode. Tovar musí byť dodaný neporušený, tak ako bol prevzatý od prevádzkovateľa a schopný ďalšieho predaja a to so všetkými vysačkami a listinami (ako je faktúra, doklad o prevzatí tovaru, záručný list a iné). Výmena sa vzťahuje na farbu, veľkosť alebo typ výrobku. Každý prípad sa budeme snažiť vybaviť k úplnej spokojnosti objednávateľa. Náklady na výmenu tovaru znáša objednávateľ.

 

9. Záručné podmienky
Záručné podmienky sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení. Záručná doba je 24 mesiacov pokiaľ nie je pri konkrétnom tovare uvedené inak a začína plynúť dňom prevzatia tovaru objednávateľom. Doklad o prevzatí tovaru (zaplatení) si preto dôkladne uschovajte.

 

10. Reklamácie
V prípade, že ste od nás obdržali tovar, ktorý je poškodený alebo nefunkčný, čo najskôr vyplňte reklamačný formulár, ktorý je zverejnený na stránke v rubrike Reklamácie.
Po obdržaní Vami vyplneného reklamačného formuláru Vám bude e-mailom potvrdené jeho prijatie predávajúcim a zároveň budete vyzvaní na zaslanie reklamovaného tovaru na našu adresu.Po doručení reklamovaného tovaru bude kupujúci e-mailom o tejto skutočnosti bezodkladne informovaný. Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní.

 

Aby mohla byť Vaša reklamácia akceptovaná je nutné dodržať niekoľko pravidiel:

 • Tovar musí byť zaslaný kompletne, tak ako bol prevzatý od predávajúceho.
 • K reklamovanému tovaru musia byť priložené všetky listiny, ktoré objednávateľ s tovarom obdržal (faktúra, doklad o prevzatí tovaru, prípadne záručný list a iné).
 • Reklamovaný tovar musí byť riadne vyčistený.

 

Tovar zasielajte formou balíka. Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude táto zásielka prijatá.

 

Práva kupujúceho vyplývajúce zo zodpovednosti za vady veci sa rozlišujú podľa toho o aké vady ide.
Ak ide o vadu odstrániteľnú, má kupujúci právo:

 • na odstránenie vady bezplatne, včas a riadne
 • na výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

 

Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

 

Ak ide o vadu neodstrániteľnú, ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady má kupujúci právo:

 • na výmenu veci
 • na odstúpenie od zmluvy /vrátenie peňazí/

 

Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, avšak kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať

 • o opätovné vyskytnutie sa vady po oprave pôjde v prípade, keď sa rovnaká vada, aká bola v záručnej dobe najmenej 2-krát odstraňovaná, vyskytne opätovne
 • o väčší počet vád pôjde v prípade, keď vec má súčasne najmenej 3 odstrániteľné vady, pričom každá z týchto vád bráni v riadnom užívaní veci.

 

Ak ide o neodstrániteľné vady, pri ktorých možno vec užívať, vadu, za ktorú predávajúci zodpovedá, ma kupujúci právo:

 • na primeranú zľavu z ceny veci

 

Poskytnutá záruka sa nevzťahuje na chyby a poškodenia výrobku, ktoré vznikli nesprávnou manipuláciou, nesprávnym používaním alebo nesprávnym ošetrovaním výrobku.

 

11. Odstúpenie od zmluvy
Zo zákona je možné bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy (teda vrátenie tovaru) do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Tovar musí byť dodaný neporušený, v pôvodnom balení tak ako bol prevzatý od predávajúceho a schopný ďalšieho predaja so všetkými listinami a vysačkami. Po spätnom obdržaní tovaru vám najneskôr v lehote 15 dní vrátime peniaze v plnej výške. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.

 

12. Ochrana osobných údajov

 

Údaje pri registrácii


Ako kupujúci musíte vyplniť pri registrácii alebo objednávke fakturačné údaje, ktoré sú potrebné pre správne vybavenie objednávky (zaúčtovanie a doručenie). Ide o tieto údaje:
Meno
Priezvisko
Ulica a číslo domu
Mesto a PSČ
Štát
Telefón
E-mail

 

Ak kupujúci vystupuje ako právnická osoba, mal by ešte doplniť aj nasledujúce údaje:
Organizácia
IČO
IČ DPH / DIČ

 

Všetky údaje sú uchovávané v chránenej databáze a sú po prihlásení kupujúceho poskytnuté aj pri jeho ďalšom nákupe. Údaje môže kupujúci podľa aktuálnych údajov zmeniť po prihlásení.
Počas návštevy kupujúceho sú na serveri predávajúceho uchovávané dočasné informácie, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie obchodu (napr. obsah nákupného košíka, čas návštevy stránky a miesto, odkiaľ ste na stránku prišli).

 

Zneaktívnenie registrácie a výmaz e-mailu z rozosielacej správy
Pokiaľ bude chcieť kupujúci zrušiť registráciu, kontaktuje predávajúceho na jeho kontaktných údajoch. Registrácia bude zneaktívnená. Pokiaľ sa kupujúci rozhodne a bude chcieť vymazať e-mail z rozosielacej databázy, môže jeho vymazanie previesť sám a to kliknutím na príslušný odkaz v spodnej časti každého informačného e-mailu. O vymazaní e-mailu bude kupujúci informovaný.

 

Stanovisko k poskytovaniu Vašich osobných údajov
Vaše údaje neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie Vašej objednávky. Sú to najmä doručovateľské služby (adresa na dodanie). Tieto údaje sú však vždy poskytnuté jednorazovo pre vybavenie Vašej konkrétnej objednávky.

 

Odoslaním údajov vyjadruje Kupujúci súhlas so spracovaním osobných údajov v znení Zákona č. 428/2002 Z.z o ochrane osobných údajov v informačných systémoch.

 

13. Záverečné ustanovenia
Všetky právne vzťahy vznikajúce medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa riadia právnymi predpismi SR. Vo veciach neupravovaných týmito Obchodnými podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.

 

Predávajúci si vyhradzuje právo tieto zmluvné podmienky meniť.

 

Tieto špecifické obchodné podmienky svetkoni.com nadobúdajú platnosť dňa 01. 11. 2008.